Wspomnienia wojenne War memoirs of countess Karolina Lanckoronska Polish Profesor Karolina Lanckoro ska jest ostatni przedstawicielk znakomitego rodu Lanckoro skich z Brzezia Urodzona w roku prze y a ca y XX wiek b d

 • Title: Wspomnienia wojenne
 • Author: Karolina Lanckoronska
 • ISBN: 8324000771
 • Page: 171
 • Format: paperback
 • War memoirs of countess Karolina Lanckoronska Polish Profesor Karolina Lanckoro ska jest ostatni przedstawicielk znakomitego rodu Lanckoro skich z Brzezia Urodzona w roku , prze y a ca y XX wiek, b d c wiadkiem i uczestnikiem wielu historycznych wydarze Jako jedyna dziedziczka gromadzonej w XIX i XX wieku kolekcji rodu Lanckoro skich w roku przekaza a rodakom niezwWar memoirs of countess Karolina Lanckoronska Polish Profesor Karolina Lanckoro ska jest ostatni przedstawicielk znakomitego rodu Lanckoro skich z Brzezia Urodzona w roku , prze y a ca y XX wiek, b d c wiadkiem i uczestnikiem wielu historycznych wydarze Jako jedyna dziedziczka gromadzonej w XIX i XX wieku kolekcji rodu Lanckoro skich w roku przekaza a rodakom niezwyk y dar dzie a sztuki, kt rych warto artystyczna i historyczna nie ma sobie r wnej w Polsce Swoje dramatyczne i heroiczne losy z okresu II wojny wiatowej utrwali a w napisanych ju po wojnie Wspomnieniach wojennych Zaczynaj si one z chwil zaj cia Lwowa przez wojska radzieckie w roku, a ko cz na zwolnieniu z obozu koncentracyjnego w Ravensbr ck w kwietniu Pokazuj niezwyk osobowo autorki, jej wulkaniczny temperament, zaradno , lwi odwag , przekonanie do swoich racji i umiej tno dzia ania w niejednokrotnie ekstremalnych sytuacjach To doskona y portret kobiety silnej i imponuj cej sw bezkompromisow postaw wobec z a.

  • Free Read [Spirituality Book] à Wspomnienia wojenne - by Karolina Lanckoronska ç
   171 Karolina Lanckoronska
  • thumbnail Title: Free Read [Spirituality Book] à Wspomnienia wojenne - by Karolina Lanckoronska ç
   Posted by:Karolina Lanckoronska
   Published :2018-012-13T19:38:00+00:00

  One thought on “Wspomnienia wojenne”

  1. Wspaniała kobieta i historyk sztuki. We Wspomnieniach wojennych opisuje swoje życie w trakcie Drugiej Wojny Światowej - pobyt we Lwowie (praca w Radzie Głównej Opiekuńczej, aresztowanie przez Gestapo i przesłuchanie przez Hansa Krügera, szef Gestapo w Stanisławowie, który myśląc, że hrabina Lanckorońska wkrótce umrze, pochwalił się, że odegrał decydującą rolę w wymordowaniu polskich profesorów lwowskich na początku lipca 1941 oraz akcji wymordowania polskiej inteligencji [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *