De jongen achter het masker DE JONGEN ACHTER HET MASKER The boy behind the mask English version at the bottom In deze historische roman lopen twee verhalen door elkaar heen Het hoofdverhaal wordt verteld door Ma a de voedster v

 • Title: De jongen achter het masker
 • Author: Greet Beukenkamp
 • ISBN: null
 • Page: 112
 • Format: Hardcover
 • DE JONGEN ACHTER HET MASKER The boy behind the mask English version at the bottom In deze historische roman lopen twee verhalen door elkaar heen Het hoofdverhaal wordt verteld door Ma a, de voedster van Toetankhamon Ze heeft een nauwe band met hem, die blijft bestaan als hij als negenjarige jongen tot farao wordt gekroond Tien jaar later krijgt ze bericht van zijn dooDE JONGEN ACHTER HET MASKER The boy behind the mask English version at the bottom In deze historische roman lopen twee verhalen door elkaar heen Het hoofdverhaal wordt verteld door Ma a, de voedster van Toetankhamon Ze heeft een nauwe band met hem, die blijft bestaan als hij als negenjarige jongen tot farao wordt gekroond Tien jaar later krijgt ze bericht van zijn dood Tijdens een veldtocht tegen het Hettische leger is zijn strijdwagen omgeslagen Was het een dom ongeluk of was het moord Ooit heeft Ma a Toetankhamon beloofd om de koningin bij te staan, mocht hem iets overkomen Daardoor raakt Ma a ook betrokken bij de strijd om de troon Ze moet vluchten, samen met de koningin en Nakhtmin, de commandant van de lijfwacht.Om haar verdriet over de dood van haar jongen te verwerken, voert Ma a in gedachten gesprekken met hem en brengt zo het kind tot leven waarvan ze houdt alsof het haar eigen zoon is.Deze monologen vormen samen het tweede verhaal dat door het eerste heen is geweven Ze bestaan uit een veertigtal heel persoonlijke verhalen over Toetankhamon, van zijn geboorte tot aan zijn dood en geven een goed beeld van zijn leven.Een historische roman vol spanning, avontuur en intriges Liefde, moord en drama liggen heel dicht bij elkaar in dit uitstekend gedocumenteerde verhaal over de farao die tot de verbeelding blijft spreken.Het boek berust op historische feiten en theorie n van bekende archeologen De witte plekken heeft de schrijfster op een bijzonder knappe manier ingevuld Het zou zomaar zo gebeurd zou kunnen zijnHet boek is op het ogenblik bijzonder actueel vanwege de ontdekking van twee geheime ruimtes achter de wanden van Toetankhamons grafkamer Aan de hand van radarbeelden is kort geleden vastgesteld dat er zich er metalen voorwerpen en organisch materiaal in bevinden Pas geleden zijn er nieuwe radarbeelden gemaakt waarvan eind mei meer informatie wordt verwacht De onderzoekers hopen de mummie van koningin Nefertiti in een van die ruimtes te vinden Het zou de ontdekking van de eeuw zijn Deze recente ontdekkingen heb ik er nog net voor de deadline in kunnen verwerken In this historical novel are two stories interwoven The main story is told by Ma a, Tutankhamun s wet nurse She has a strong relationship with him, that lives on when he is crowned to be a pharaoh at the age of nine Ten years later she receives notice of his death His chariot has capsized during a campaign against the Hettite army Was it bad luck or was it murder Once Ma a promised Tutankhamun to stand by the queen, should something happen to him Because of that Ma a gets also involved in the fight for the throne She has to flee The queen wants to go with her and also Nakhtmin, the commander of the guards.To deal with her grief about the death of her boy , Ma a holds conversations with him in her mind In that way she brings the child to life, the child she loves as if he is her own son These monologues make together the second story, that is interwoven through the main story Those consist of a about forty very personal stories about Tutankhamun from his birth to his death and give a clear image of his life.A historical novel with lots of tension, adventure and intrigues Love, murder and drama are close together in this excellent documented story about the pharaoh who will always appeal to one s imagination.The book is based on historical facts and the theories of well known Egyptologists The author has filled in the white spots in a very deft way It could have happened just like thatThe book is very topical at this moment, because of the discovery of the two secret chambers in the tomb of Tutankhamun At the end of March 2016 radar images settled that in those chambers must be metal objects and organic materials Halfway through April new radar images were taken of which information is expected soon Scientists hope to find the mummy of queen Nefertete in one of the hidden chambers That would be the discovery of the centuryJust before the deadline I was able to incorporate those recent discoveries into my book.

  • Best Download [Greet Beukenkamp] ¹ De jongen achter het masker || [Spirituality Book] PDF Ë
   112 Greet Beukenkamp
  • thumbnail Title: Best Download [Greet Beukenkamp] ¹ De jongen achter het masker || [Spirituality Book] PDF Ë
   Posted by:Greet Beukenkamp
   Published :2019-01-24T10:01:56+00:00

  One thought on “De jongen achter het masker”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *