Tek Partinin Y kseli i Ahmet Demirel in makalelerini bir araya getiren Tek Partinin Y kseli i Milli M cadele d nemi ve Cumhuriyet in kurulu y llar ndaki se imlere ve bu se imler sonucu olu an Meclis in yap s na odaklan yor

 • Title: Tek Partinin Yükselişi
 • Author: Ahmet Demirel
 • ISBN: 9789750510274
 • Page: 420
 • Format: Paperback
 • Ahmet Demirel in makalelerini bir araya getiren Tek Partinin Y kseli i, Milli M cadele d nemi ve Cumhuriyet in kurulu y llar ndaki se imlere ve bu se imler sonucu olu an Meclis in yap s na odaklan yor Demirel, tek parti rejiminin yava yava kuruldu u bu s re te, milletvekili adaylar n n belirlenmesinden, Meclis in olu mas na kadar ge en zaman i erisinde neler ya and nAhmet Demirel in makalelerini bir araya getiren Tek Partinin Y kseli i, Milli M cadele d nemi ve Cumhuriyet in kurulu y llar ndaki se imlere ve bu se imler sonucu olu an Meclis in yap s na odaklan yor Demirel, tek parti rejiminin yava yava kuruldu u bu s re te, milletvekili adaylar n n belirlenmesinden, Meclis in olu mas na kadar ge en zaman i erisinde neler ya and n arp c ayr nt larla okuyucuya sunuyor Fikr ve ideolojik tart malar kadar milletin vekillerinin se ilmesine ve Meclis in olu mas na y n veren pratiklere de dikkat ekiyor Milletvekili profillerinden, muhalefetin taleplerine, Do u ve G neydo u b lgelerinin Meclis teki temsilinden Atat rk d nemindeki Kemalizm anlay na kadar kapsaml bir kurulu d nemi tahlili yap yor Tek Partinin Y kseli i, Milli M cadele den ok partili siyasi hayata uzanan s re te ya ananlar , Meclis ve vekillere odaklanan kapsaml bir ara t rma, ayr nt l istatistikler ve yetkin bir de erlendirmeyle inceliyor.

  • ☆ Tek Partinin Yükselişi || ¼ PDF Download by ✓ Ahmet Demirel
   420 Ahmet Demirel
  • thumbnail Title: ☆ Tek Partinin Yükselişi || ¼ PDF Download by ✓ Ahmet Demirel
   Posted by:Ahmet Demirel
   Published :2019-02-02T14:37:43+00:00

  One thought on “Tek Partinin Yükselişi”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *