K rt sorunu ve Demokratik Ulus z m Kitap toplam yedi b l mden olu uyor Birinci b l mde temel yakla mlar ndan biri olan kavramsal ve kuramsal olarak meseleyi ele alan calan ikinci b l mde K rt ger e ini tarihsel boyutuyla ele al yor nc

 • Title: Kürt sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü
 • Author: Abdullah Öcalan
 • ISBN: 9783941012318
 • Page: 405
 • Format: None
 • Kitap toplam yedi b l mden olu uyor Birinci b l mde temel yakla mlar ndan biri olan kavramsal ve kuramsal olarak meseleyi ele alan calan, ikinci b l mde K rt ger e ini tarihsel boyutuyla ele al yor nc b l mde K rt sorununu Kapitalizm a nda ald ekil ve buna tepki olarak ortaya kan K rt hareketlerini de sosyal, siyasal ve iktidarsal y nleri ile kaleme alan yaKitap toplam yedi b l mden olu uyor Birinci b l mde temel yakla mlar ndan biri olan kavramsal ve kuramsal olarak meseleyi ele alan calan, ikinci b l mde K rt ger e ini tarihsel boyutuyla ele al yor nc b l mde K rt sorununu Kapitalizm a nda ald ekil ve buna tepki olarak ortaya kan K rt hareketlerini de sosyal, siyasal ve iktidarsal y nleri ile kaleme alan yazar, d rd nc b l mde liderli ini yapt PKK hareketi ve Devrimci Halk Sava n daha zel tarihsel kesit i erisinde, arp c ve ezber bozan ele tirel tutumuyla ele almaktad r Be inci b l mde bilimsel sosyalizmin bunal m n , kendisine y nelik uluslar aras komployu ve PKK nin d n m n birbirleriyle ilintili ele alan calan, bu ba lamda sosyalizm m cadelesine ve teorisine yeni bir soluk alanlar a maktad r Alt nc b l mde yine be inci b l mle ba lant l ve daha zel olarak PKK KCK ve Demokratik Ulus kavramlar n tart an, tan mlayan yazar, K rt sorununu ve onunla ayn nitelikte olan sorunlar i in z m nerilerini somutla t rmaktad r Yedinci ve son b l mde Ortado u bunal m ve demokratik moderniteyi ele alan calan, 20 Y zy l n son on y l n ve 21 Y zy l n ilk y llar n Ortado u da merkezile en sava , ad konmam bir nc d nya sava olarak nitelendiriyor Bu ad konmam d nya sava ndan kurtulman n ve olas kaos ve bunal mlardan k n yolunun da demokratik modernite z m oldu unu ne s ren calan, K rdistan devrimi her zamankinden daha fazla bir Ortado u devrimidir K rt demokratik ulusla mas Ortado u Demokratik Uluslar Birli i dir tespitiyle de okuyucunun eline kapitalist modernitenin yol a t ba at sorunlar n yerel, b lgesel ve evrensel z m anahtar n veriyor.

  • ß Kürt sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü || ✓ PDF Download by ↠ Abdullah Öcalan
   405 Abdullah Öcalan
  • thumbnail Title: ß Kürt sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü || ✓ PDF Download by ↠ Abdullah Öcalan
   Posted by:Abdullah Öcalan
   Published :2019-02-01T02:32:28+00:00

  One thought on “Kürt sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *