Wp ywowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej Pi kna epoka inteligentne i pi kne kobiety Dwudziestolecie mi dzywojenne to prawdziwy raj dla historyka to czasy kiedy w yciu publicznym pojawi y si wielkie indywidualno ci barwne postacie niezapo

 • Title: Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej
 • Author: Sławomir Koper
 • ISBN: 9788311121454
 • Page: 374
 • Format: Paperback
 • Pi kna epoka, inteligentne i pi kne kobiety Dwudziestolecie mi dzywojenne to prawdziwy raj dla historyka, to czasy kiedy w yciu publicznym pojawi y si wielkie indywidualno ci, barwne postacie, niezapomniane osobowo ci S awomir Koper kontynuuje w tek ycia prywatnego elit II Rzeczypospolitej i tym razem zaj si osobami kobiet odgrywaj cych w tych czasach znacz c rol Pi kna epoka, inteligentne i pi kne kobiety Dwudziestolecie mi dzywojenne to prawdziwy raj dla historyka, to czasy kiedy w yciu publicznym pojawi y si wielkie indywidualno ci, barwne postacie, niezapomniane osobowo ci S awomir Koper kontynuuje w tek ycia prywatnego elit II Rzeczypospolitej i tym razem zaj si osobami kobiet odgrywaj cych w tych czasach znacz c rol Nie ogranicza si w cznie do os b najbardziej znanych, przypomina r wnie panie ju nieco zapomniane Maria Morska czy te dopiero obecnie docenione Katarzyna Kobro Ale przede wszystkim jest to barwna opowie o e skich elitach okresu mi dzywojennego, z Jadwig Beck, Zofi Na kowsk czy Mari D browsk na czele Jak zwykle autor nie ogranicza si wy cznie do oficjalnego wizerunku, otwarcie pisze o sprawach finansowych, problemach uczuciowych czy orientacji seksualnej swoich bohaterek I tworzy w ten spos b intryguj cy obraz zwyczajnego ycia, z jego wadami i zaletami, bardzo odleg y od znanego nam z dotychczasowych publikacji Lekki j zyk autora i jego wartka narracja s dodatkowym atutem tej ksi ki.

  • [PDF] Download ☆ Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej | by ☆ Sławomir Koper
   374 Sławomir Koper
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej | by ☆ Sławomir Koper
   Posted by:Sławomir Koper
   Published :2019-03-12T20:47:25+00:00

  One thought on “Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *